top of page

Rólunk

Petschnig Mária Zita

Oktatói pályafutásomat több mint négy évtizeddel ezelőtt kezdtem el az akkor még frissen megalakult pécsi közgazdasági karon. A hetvenes évektől a nyolcvanas évek közepéig elsősorban az infláció alakulásának alapkérdéseivel foglalkoztam, miközben ki kellett alakítanom a MK Közgazdaságtudományi Egyetem Kihelyezett Pécsi Tagozatán a pénzügytan tanításához szükséges hátteret. 1983 után Budapestre költöztem, és az MNB Hitelpolitikai főosztályán részt vettem annak a szűkebb szakmai csapatnak a munkájában, amely előkészítette a hazai bankrendszer kétszintűvé alakításának feltételeit. A nyolcvanas évek második felétől az országot járva sok éven át több előadást tartottam különféle gazdasági kérdésekről, mint egykor az egyetemen.

   1988 tavaszán kerültem a frissen, függetlenné kényszerült Pénzügykutató Rt-hoz, ahol munkatársként több mint húsz éven át voltam felelőse a magyar gazdaság fejlődési pályáját elemző intézeti tanulmányok koordinálásának, elkészítésének és közös publikációk érlelésének. Ezek a munkák 1997-ig ún. „alagút-jelentések” formájában váltak ismertté. Ezt követően - a piac követelményét követve - intézetünk a gazdasági elemzések mellett rövid és hosszabb távú prognózisok készítésére is vállalkozott, amelynek irányítása az utóbbi évekig a feladatom volt. 2021 tavaszáig több mint hatszáz gazdasági/gazdaságpolitikai tárgyú írásom jelent meg könyvekben, folyóiratokban, napi- és hetilapokban. Munkámat számos szakmai és közéleti kitüntetéssel ismerték el, többek között 1997-ben Heller Farkas díjjal; 2005-ben pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével.

zita.jpg

Kéri László

Kutatási területem négy évtizeden át a politikai változások, a többpártrendszer alakulása, a politikai kultúra és szocializáció, valamint a média és politika változó viszonya volt. 1982 óta rendszeresen vezettem olyan empirikus szociológiai kutatásokat, amelyekben öt-tizenöt fős, időnként évekig együttműködő csoportok munkáját kellett koordinálnom. E kutatások mindegyikéről részletes, többnyire két-háromszáz oldalas záró tanulmányok készültek - a megbízók igényei szerinti terjedelemben.

   2021-ig, az elmúlt 33 évben tizenhárom könyvet publikáltam, s további tíz kötetnek voltam szerkesztője és társszerzője. További száz kötetnek lehettem társszerzője és legalább ennyi olyan tanulmánynak is, amely folyóiratokban és hetilapokban jelent meg. Negyven év alatt 21 országban tarthattam mintegy száz előadást, a legtöbbször szakmai konferenciákon.

Számos európai napi- és hetilapban, rádió– és tévéműsorokban több tucatnyi interjút készítettek velem - többnyire választási években.1989 óta itthon is - valamennyi fontosabb belpolitikai esemény kapcsán, választások, szavazások, kormányváltások, nagyobb hatású konfliktusok alkalmával – rendszeresen igénylik a médiumokban szakértői közreműködésemet. 1975 és 2013 között hat különböző fővárosi felsőoktatási intézményben taníthattam legalább két szemeszternyi időt, az SZFE-n pedig 21 éven keresztül. Ezen az egyetemen tölthettem el a Széchenyi Professzori Ösztöndíj négy évét is 1997-2001 között.

bottom of page