top of page

Krónikák

Wirth Zoltán, a Hírklikk-portál főszerkesztője 2019 őszén javasolta, hogy mind a ketten próbáljunk meg minden hónapban egy átfogó jellegű „Havi krónikát” írni. Zita értelemszerűen a gazdasági folyamatokról, én meg főként a politikai jelenségekről. E krónikák hosszabbak is lehetnének
a megszokott cikkek terjedelménél, tízezer karakter körüli méretnél maradtunk, ami azért már lehetővé teszi az egyes jelenségek elemzésszerű kifejtését is. 
Azóta minden hónapban megpróbálkozunk az általunk legfontosabbnak tartott jelenségek tömör, áttekinthető és az átlagos olvasók számára is megérthető leírásával. Ily módon e havi krónikák egyfajta aktuális közéleti naplókká alakulnak számunkra is, olyan feljegyzésekké, amelyekben továbbra is igyekszünk mindig a legfontosabb események átfogóbb jellegű folyamataira figyelni.

 

Néhány hónaphoz csatoltunk még aktuális, odaillő egyéb interjúkat is, a kezdetektől mindez ma már kb száz  tételnyi kisesszé, négy teljes év körképe, azaz:  2020-2023 krónikája, ami megközelítőleg egymillió karakternyi szöveget jelent.

Tovább a krónikákra...

2007 januárja és 2021 között - 14 éven át – folyamatosan és rendszeresen írtunk negyedévenként elemzéseket a hazai politikai és gazdasági folyamatokról. Minden alkalommal azonnal, az adott negyedév véget érte után, és mindig feldolgozva az AKKOR elérhető, legfrissebb forrásokat. Itt olvasható az az 56 krónika - mintegy 3900 oldal –, amely a maga nemében páratlan /up to date/ összkép mindarról, amit e másfél évtized során megéltünk, és amit mások számára is igyekeztünk értelmezhetővé tenni. Mindezeket egy nagyvállalat vezetői számára, tehát igen szűkkörű olvasókörnek írhattuk. Nem kellett tekintettel lennünk sem a közreadásokhoz feltétlenül szükséges távolságtartásra, sem pedig az aktuális politikai érzékenységekre, úgy is mondhatnánk, hogy páratlan szabadság jegyében dolgozhattunk.

Tovább a krónikákra...

1999 és 2010 között a Magyarország Politikai Évkönyve számára - tizenkét éven át – szerzőpárosként írhattuk meg
az adott évre leginkább jellemző gazdasági és politikai összefoglalóinkat. Elvesztegetett évtized - címet adtunk ennek a gyűjteménynek, mivel úgy véljük, hogy egybe szerkesztve roppant plasztikusan adja át annak az útkereső és tévesztésekkel teli időszaknak a lényegét, amely végül
a 2010-ben bekövetkezett fordulathoz elvezetett. Ennyiben nagyon hasznos bevezetője is lehet az előbb bemutatott és lényegében a későbbi folyamatokat kinagyító - negyedéves - elemzéseknek is. 

Tovább a krónikákra...

2010 tavaszán a Kossuth Kiadó megjelentette azt a könyvet, amelyben az 1988 utáni 22 év történetét foglaltuk össze. Az egykori Népszabadság fotóarchívumából kapott, csaknem háromszáz kitűnő fénykép segítségével lexikonszerű összefoglalót és sokszínű képet adhattunk mindarról, ami hazánkban a rendszerváltás utáni bő két évtizedben történt.  Ily módon ez a kötet fontos és sok mindent megmagyarázó háttere lehet az előző mélyfúrásoknak. Összességében e három blokk, az egymásra épülő/építő idősíkok segítségével megkönnyítheti az elmúlt három évtizedünkben történtek sokoldalú és alapos megértését is.

Nekünk a könyv szövegének korrektúrája volt meg, ezért látható néhány helyen még a szerekesztői javaslat.

 

Az eredeti kiadványban az egyes fényképek szerzőinek a neve nem volt feltüntetve, s e hiányosságot a lap megszűnése után még kevésbé lehetséges kijavítanunk. Sajnáljuk.

Tovább a krónikákra...

P1290345_edited.jpg
bottom of page