top of page

Új évezred krónikák

Petschnig Mária Zita és Kéri László

KRÓNIKÁK

Mi történt Magyarországon 2000 óta? És miért ÚGY történt, ahogy? Folyamatosan erre kerestük a válaszokat elemző munkánk során az elmúlt két évtizedben. Szinte megállás nélkül. Tények, események végtelen tömegét próbáltuk meg folyamatokká értelmezni úgy, hogy mindvégig tartottuk magunkat a kronologikus sorrendhez.

Az IDŐ nyújtotta kézenfekvő rendezési elvhez. Politikai, gazdasági és szociológiai megközelítések segítségével próbáltuk bemutatni és elemezni mindazt, amit az új évezred beköszönte óta honfitársainkkal együtt éltünk meg és át.

Ezen a portálon mintegy 4500 gépelt oldalnyi anyag olvasható.

Túlnyomó többségükben-kilencven százalékban - olyan elemzések, amelyek eleddig sehol sem jelentek még meg. Néha negyedévenkénti bontásokban (a 2006 és 2021 közötti évekről), néha évenkénti bemutatásokat követve. A közelmúltra kíváncsi érdeklődő viszonylag könnyen fog eligazodni mindabban, amit mi - több mint húsz éven keresztül - feljegyeztünk.

 A honlap elkészültének hátteréről sokszempontú ismereteket ad az alábbi podcast-beszélgetés Kiss Iminek az Unlimtited-nevű weboldalán.

Az ismertető interjú itt érhető el

bottom of page